Ukryj komunikat X TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności
Nowe dostępne od ręki Jak dojechać Kontakt Facebook
Strona główna Aktualności i promocje Program dopłat do samochodów elektrycznych

Program dopłat do samochodów elektrycznych

Rządowy program "Mój elektryk"

 

Jak działa program?

 1. Zakup samochodu elektrycznego, dofinansowanie obejmuje również samochody nabyte od 1 maja 2020
 2. W przypadku dofinansowania zakupu pojazdu, w tym kredytu, wypełnienie wniosku online na stronie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc
 3. W przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie firmie leasingowej
 4. Załączenie do składanego do NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie wymaganych dokumentów i oświadczeń
 5. NFOŚiGW w okresie określonym w regulaminie zwraca na konto bankowe beneficjenta kwotę dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji

 

Warunki uzyskania dofinansowania:

 • Pojazd nie skorzystał z dofinansowania z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, ze środków budżetu Unii Europejskiej
 • Zakupiony/leasingowany pojazd musi być nowy
 • Zakupiony/leasingowany pojazd musi być oznakowany w okresie trwałości
 • Okres trwałości wynosi 2 lata od dnia zakupu pojazdu, w przypadku leasingu to data przekazania beneficjentowi (Korzystającemu) nowego pojazdu
 • Pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata
 • Rejestracja pojazdu musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania
 • Rejestracja w przypadku leasingu: pojazd może być zarejestrowany na beneficjenta lub firmę leasingową
 • Pojazd musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco) co najmniej w okresie trwałości
 • W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w punktach od pkt. 5 do 7, dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami, podlega zwrotowi na warunkach określonych w umowie dotacji; umowa może określać w szczególności proporcjonalność zwrotu oraz przypadki odstąpienia od zwrotu środków
 • Wypłata dotacji może być uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków
 • Dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu lub w formie dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingu (opłaty wstępnej i opłaty transferowej) po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu
 • W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, może on otrzymać jedno dofinansowanie obejmujące jeden pojazd
 • Dofinansowanie przeznaczone na dopłatę do opłaty wstępnej i opłaty transferowej wskazanych w umowie leasingu pojazdu może być udzielone w przypadku gdy na przedmiot leasingu nie udzielono wcześniej dofinansowania w ramach przedmiotowego programu

 

   

 

Warunki wypłaty dotacji:

 • Beneficjent zrealizował prawidłowo przedsięwzięcie: kupił pojazd (datą zakupu jest data wystawienia końcowej faktury VAT)
 • Dostarczył prawidłową fakturę VAT potwierdzającą zakup Pojazdu
 • NFOŚiGW zaakceptował Wniosek o dofinansowanie (poprzez zawarcie Umowy)
 • Beneficjent dostarczył do NFOŚiGW skan dokumentu ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego Pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z adnotacją ubezpieczyciela o uznaniu cesji praw z polisy na rzecz NFOŚiGW oraz dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty
 • Podatek od towarów i sług (VAT) może być pokryty ze środków dotacji tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
 • Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być pokryty ze środków dotacji, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie może być pokryty ze środków dotacji
 • Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczne z oświadczeniem Beneficjenta, że posiada te dokumenty w formie oryginałów lub równoważnej formie oraz że odzwierciedlają one prawdziwy stan faktyczny i prawny
 • NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości i zasadności przedstawianych przez Beneficjenta dokumentów, o których mowa w ust. 1, w tym także żądania ich oryginałów, a Beneficjent upoważnia NFOŚiGW do zweryfikowania danych zawartych w tych dokumentach u wystawców tych dokumentów
 • W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW niezasadności, nieprawidłowości lub niekompletności w przedłożonych przez Beneficjenta dokumentach, NFOŚiGW zawiesza wypłatę środków do czasu ich wyjaśnienia
 • Z zastrzeżeniem ust. 4, wypłata dotacji nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od daty złożenia NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, jednak nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wypłata następuje na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w części IV powyżej „Kwota dofinansowania”
 • Za dzień wypłaty Beneficjentowi dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą do wypłaty

 

 

Naklejka

 

Naklejka z logotypem NFOŚiGW:

 • Beneficjent zobowiązuje się do oznaczenia Pojazdu logotypem NFOŚiGW i utrzymywania tego logotypu w okresie trwałości przedsięwzięcia
 • Naklejkę z logotypem należy umieścić na karoserii Pojazdu w jednym ze wskazanych poniżej miejsc: tylna klapa bagażnika pojazdu nad tablicą rejestracyjną; tył pojazdu obok tablicy rejestracyjnej, na jej wysokości; na bocznych drzwiach przednich pojazdu, po dowolnej stronie, w górnej części drzwi; na przednim nadkolu pojazdu, w jego górnej części
 • Beneficjent wyprodukuje naklejkę na własny koszt, umieści na pojeździe, zobowiązuje się do jej utrzymywania w dobrym stanie, tj. będzie ona czytelna i zachowa kolory. Jeśli w tym czasie naklejka przestanie być czytelna lub ulegnie zniszczeniu Beneficjentjest zobowiązany ją wymienić na naklejkę spełniającą wymagania. Rekomendowane jest przygotowanie naklejki na folii transparentnej przeznaczonej do oklejania karoserii samochodowej, wykonanie wydruku np. w technologii HP LATEX i zastosowanie laminatu ochronnego UV

Przywileje dla posiadaczy i użytkowników samochodów elektrycznych:

 • Bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania
 • Możliwość jazdy bus-pasem
 • Wyższa kwota amortyzacji: 225 000 zł
 • Możliwość wjazdu do strefy Czystego Transportu
 • Zwolnienie z opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A1 i A4 przez 4 miesiące: na autostradzie AmberOneA1 na odcinku Gdańsk – Toruń (węzeł Rusocin - węzeł Nowa Wieś); na autostradzie A4 na odcinku Katowice – Kraków (węzeł Murckowska - węzeł Balice)

Obejmuje to przejazd w sumie 276 km, w przypadku podróży nad morze, tam i z powrotem, pozwala zaoszczędzić 60 zł, a trasa autostradą A4 pomiędzy Krakowem i Katowicami niemal 50 zł. Zwolnienie dotyczy członków Klubu właścicieli i użytkowników samochodów elektrycznych działającego w ramach kampanii społecznej organizowanej przez PSPA: https://elektromobilni.pl/.

Członkowie Klubu mają również zniżki na usługi ładowania na stacjach GreenWay (5%/7%/10%).

Szuksza samochodu elektrycznego z dopłatą? Chcesz wiedzieć więcej? Nie czekaj!

Wypełnij poniższy formularz - skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia szczegółów oferty
lub zadzwoń na naszą Infolinię na numer +48 12 384 84 13.

 

Zapytaj o ofertę specjalną

Pola oznaczone * są wymagane.

*
*
*
*
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Auto Spektrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wszystkie dane są podawane dobrowolnie z prawem dostępu do ich treści, ich sprostowania lub usunięcia.
Pani/Pana dane osobowe zbieramy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie internetowe. W przypadku wyrażenia zgody te dane będziemy też przetwarzać w celu przesyłania informacji handlowych oraz by zachęcić Panią/Pana do skorzystania z naszych produktów lub usług.
Polityka Prywatności- Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych w Auto Spektrum

Grupa Auto Spektrum – Twój dealer i serwis Renault w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Renault Kraków

al. Powstańców Śląskich 24, 30-570 Kraków 12 423 51 00 Kontakt Jak dojechać

Renault Kraków Bielany

Kryspinów 502, 32-060 Liszki 12 210 09 40 Kontakt Jak dojechać

Renault Rzeszów

Al. Armii Krajowej 82, 35-307 Rzeszów 17 859 15 00 Kontakt Jak dojechać

Renault Tarnów

Ładna 82b, 33-156 Skrzyszów 14 628 45 45 Kontakt Jak dojechać

Renault Nowy Sącz

I Brygady 2, 33-300 Nowy Sącz 18 447 70 00 Kontakt Jak dojechać

Serwis Renault Wieliczka

Niepołomska 26d, 32-020 Wieliczka 12 288 30 00 Kontakt Jak dojechać
Mapa